Oudercomité

Als ouder bent u de eerste opvoeder van uw kind. Deze taak stopt natuurlijk niet wanneer uw zoon of dochter naar school gaat. Op dat ogenblik wordt u een belangrijke partner in het onderwijs: leerkrachten, directie, leerlingen en ouders maken immers samen (de) school. Uw betrokkenheid is dus heel belangrijk. En als u als ouder uw rol in dit samenspel wil opnemen, dan kan u maar beter goed op de hoogte zijn. Goed geïnformeerde mensen zijn immers (nog) meer geneigd om mee te doen en mee te denken. 

Wij zijn volop bezig deze pagina te organiseren zodat hier uiteindelijk alle info in verband met het oudercomité zal te vinden zijn.
Kom hier dus af en toe eens terug …