ICT

Onze computerklas is een dagelijkse werkplaats

We zijn al jaren bewust dat onderwijs niet achter de maatschappij moet aan hinkelen. Daarom leren de kinderen bij ons hoe ze de computer nuttig kunnen gebruiken om hun werk vlugger, netter, aanschouwelijker te kunnen maken met een duidelijke structuur.

De kinderen worden vanaf de kleuterklas vertrouwd gemaakt met het medium. Ze leren teksten schrijven in Word (vanaf het 1ste lj.) , presentaties maken met Power Point (vanaf 3de lj.) en leren hoe ze het internet kritisch en verantwoord kunnen gebruiken.

Naast de computer wordt de Ipad dagelijks gebruikt in de klas: als opzoekmiddel, om foto’s en filmpjes te maken, op uitstappen om vlogs te maken … Daarnaast zijn we volop aan het experimenteren met de nieuwe Chromebook. We beschikken momenteel over 7 exemplaren. Naar de toekomst hopen we elke leerling te kunnen voorzien van zijn eigen Chromebook.

Dit kan niet door met zijn allen te moeten aanschuiven aan 1 computer. Wij beschikken immers naast de PC’s in de klas over een computerklas met de modernste apparatuur (20 computers).

Brugge-Noord was tevens de eerste Brugse school die met een website aanwezig was op het internet.
De computer is niet heiligmakend maar wel een nuttig gebruiksvoorwerp.