Project Description

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

De kinderen krijgen geen huiswerk. We werken met weekpakketten. Kinderen die in de klas goed doorwerken, hebben vaak tijd genoeg om hun pakketten in de klas af te werken. Zo sturen we ze nooit naar huis met een opdracht die tegen de dag daarna af moet zijn. Uitzondering hierop is het werk dat ze tijdens de dag niet klaar gekregen hebben door te talmen. En onze eersteklassers die in het begin nog geen pakket krijgen omdat dit geleidelijk aan opgebouwd wordt.

Een pakket is een soort van weekopdracht. De kinderen krijgen daar te zien wat ze moeten afgewerkt hebben gedurende die week. In de hogere klassen start het weekpakket op woensdag tot de dinsdag van de week die volgt.
Natuurlijk kunnen ze daarvan een deel thuis afwerken als ze dat willen of als ze in klas andere bezigheden dringender vonden. Het voordeel is dat ze zelf leren plannen waar en wanneer ze hun werk zullen afronden. Zo hebben ze na hun dagtaak tijd voor hun leven buiten de school, hun hobby’s: sporten, dansen, musiceren … allemaal activiteiten die we erg stimuleren in De Bijenkorf. Deze komen nooit in gedrang als de kinderen hun werk goed weten te plannen.

Het pakket evolueert van ‘extra inoefenwerk’ naar een heuse werkweekplanning in de derde graad waar de kinderen nagenoeg hun hele week zelf plannen aan de hand van het werk dat ze ‘als minimum’ voorgeschoteld gekregen hebben.

Elke dag zijn er instructiemomenten waar de kinderen kunnen bij aansluiten al of niet in kleine groepjes, individueel of soms met de hele klas. Het voordeel hiervan is dat er nooit tijd verloren gaat. Kinderen die makkelijker leren worden niet geremd, kinderen die meer uitleg nodig hebben worden niet opgejaagd. Iedereen krijgt zo veel en zo vaak als nodig instructie op maat.