Project Description

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Om ons doel te bereiken gebruiken we zowel op sociaal als cognitief vlak een aantal technieken en methodes.

Praatronde

Zo beginnen we in elke groep de dag met een praatronde waar de kinderen hun verhaal kunnen doen alvorens aan de slag te gaan. De andere kinderen leren zo interesse tonen en empathie te voelen voor hun medeleerlingen en zo kunnen de buitenschoolse beslommeringen en “afleiders” gekanaliseerd worden. De onderwerpen uit de praatronde zijn voor de leerkrachten ook dankbare aanknopingspunten waardoor ze de kinderen van het begin aan kunnen betrekken bij het leergebeuren en de praatronde wordt dan ook meermaals gevolgd door een vertelronde, waar de leerkracht vertelt, of waar het onderwerp wordt aangeboden als uit te werken project.

Projectwerk

Tijdens de projecten leren de kinderen plannen, opzoeken, voorstellen, evalueren … kortom gestructureerd problemen aanpakken. Dit kunnen ze al of niet samen doen met andere leerlingen. Het werk kan samen gebeuren of opgesplitst worden maar iedereen blijft volledig verantwoordelijk voor het gehele project. Zo blijven de kinderen betrokken met wat ze doen en vervreemden ze niet van het uiteindelijke doel.

Wiskundige vorming

Voor ons wiskundeonderwijs kwamen we na jaren onderzoek, uitproberen en vergelijken tot zWISo. Dit is een naar Vlaanderen vertaalde methode die kinderen toelaat op hun eigen niveau, los van het feit of die zwakker of sterker is, te leren. De methode is zo opgesteld dat wiskundeknobbels voldoende uitdagingen krijgen en dat voor wiskundezwakkere kinderen ruimte overblijft om extra begeleiding te krijgen gericht op basisversterkende vaardigheden.  De wiskundesterkere leerlingen kunnen op eigen tempo het hele curriculum doorlopen en gebalde instructie krijgen. Als ze in het zesde alles hebben uitgewerkt, dan voorzien we in een methode waar ze al kunnen proeven van de wiskunde uit het middelbaar.

Taalontwikkeling

Ons taalonderwijs is zeer ruim. Zo leren de kinderen zich op velerlei vlakken uiten. Forum, toneel, raden, praatrondes … voor het spreken en luisteren. Vrije teksten, correspondentieprojecten, dagboeken, projectverslagen, niveaulezen, blogs, kidskrant … voor de gelezen en geschreven taal.
Voor het aanvankelijk lezen laten we ons begeleiden door de Davismethode in combinatie met Veilig leren lezen.
Voor de taaltechnische leergebieden gebruiken we verschillende methodes naar gelang het te doceren onderwerp. Slagwerk en de kopieermappen en online computerprogramma’s met onmiddellijke verbetering en remediëring voor taalbeschouwing en spelling. Uiteraard nog aangevuld met door de leerkrachten ontwikkelde werkboeken.

Vreemde talen

In de derde graad (5de en 6de leerjaar) krijgen de kinderen elke dag Franse les. In kleine groepjes, rond de tafel, wordt heel veel Frans gesproken. We volgen de methode “Bonjour les enfants” die de kinderen uitstekend voorbereidt op het middelbaar onderwijs (zowel katholiek of gemeenschapsonderwijs). Iedere week worden de vorderingen van de kinderen getoetst.
In het “weekwerk” zitten 2 schrijfopdrachten: een taak uit het werkboek en het instuderen van Franse woorden en werkwoordvervoegingen (via computerprogramma in te oefenen). De Bijenkorf verzekert je, ook voor Frans, een makkelijke start in de middelbare school.
Vanaf het 2de trimester kunnen de kinderen uit de 6de klas ook Engels, Duits of extra Frans volgen, dit op vrijwillige basis. Daarvoor gebruikt Wim de online methode ‘Duo Lingo‘.