Natuurlijke ontwikkelingsdrang
Kinderen beschikken over een natuurlijke verkennings-, exploratie-, en ontdekkingsdrang.
Ze stellen zich voortdurend vragen om de hen omringende wereld te leren kennen en te leren bevatten.
Een zoektocht die vertrekt vanuit hun eigen ervaringen.
Als team vinden we het ontzettend belangrijk dat kinderen een zo totaal mogelijk beeld krijgen van deze wereld.
Onze ervaring leert ons dat projecten het middel bij uitstek zijn om kinderen die tools aan te leren.

Hoe zien wij een project?
Wij zien een project als een proces waarbij binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde structuur wordt toegewerkt naar één of meerdere gestelde doelen.
Het is een middel waarbij kinderen vat krijgen op de hen omringende wereld vanuit hun nieuwsgierigheid, ontwikkelingsdrang en eigenaarschap.

Rol team
Het is onze taak als school om kinderen tools aan te leren om deze verkenning zo efficiënt, maar vooral ook zo boeiend mogelijke manier te laten verlopen
Als team bieden we kinderen structuren aan om tot projectwerking te komen en handelen we vanuit een coachende of soms sturende houding.
Vanuit die coachende rol gaan we kinderen begeleiden in het kritisch denken.
Binnen de projectwerking wordt heel hard ingezet op de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen.

Projectvormen
Een project kan individueel zijn, in kleine groep, in klasverband of zelfs in schoolverband.
Door het delen van projecten leren kinderen van elkaar.
We hebben o.a. de klasprojecten in het kleuter en de eerste graad, de weekpakketten, de schoolprojecten zoals de musical en Kriebels.

Leerplandoelen
Projecten zijn gelinkt aan het behalen van leerplandoelen.
De doelen tijdens projecten zijn meestal vakdoorbrekend. Zo komen in een project wereldoriëntatie in de derde graad ook doelen Nederlands spreken en schrijven aan bod, ICT-doelen bij het maken van de PP-voorstelling en uiteraard ook doelen wereldoriëntatie.

We merken dat het werken met projecten bij kinderen van op reeds een hele jonge leeftijd ervoor zorgt dat kinderen een levenslange eigen ontwikkelingsdrang blijven behouden. Ze krijgen en houden vat op de, zo boeiende, vaak heel uitdagende wereld van vandaag en morgen.

Hilde Clemmens, directeur