Onze projectschool is allesbehalve een experiment.
Het is organisch gegroeid, vanuit de basis. Al meer dan 25 jaar zijn onze leerkrachten aan de slag met de onderwijsvernieuwing. Dit werd hen niet opgelegd maar is ontstaan uit de noodzaak om beter onderwijs te kunnen geven, om kinderen beter te laten ontplooien en om schoolmoeheid, faalangst en demotivatie te voorkomen. De inzichten worden doorgegeven aan de jongere generatie die telkens vol enthousiasme mee stapt in het concept projectschool.
Het is een steeds in beweging zijnde proces dat meeverandert met de tijd, aangepast aan de noden en anticiperend op nieuwe tendensen in de maatschappij. Zonder natuurlijk de invarianten, zoals beschreven in onze visie, uit het oog te verliezen.

Na het 6de leerjaar kunnen onze kinderen naar om het even welke middelbare school, gezien we dezelfde leerplannen volgen als elke Vlaamse lagere school. Natuurlijk hangt de keuze af van het advies dat ze kregen van de school (A-stroom of B-stroom).
Om een beeld te krijgen van de keuze, kijken we best naar hun 2de jaar in het middelbaar.
Van de klas die in juni 2019 afstudeerde in De Bijenkorf zitten er (anno 2021) 4 leerlingen in Stamina, 1 leerling in het St.-Andreaslyceum Garenmarkt, 1 leerling in de Stedelijke Academie,  1 leerling in het St.-Lodewijkscollege,  2 leerlingen in Mariawende en 1 leerling volgt thuisonderwijs.

Onze school is een erkende school. Dat wil zeggen dat wij ons ook aan de eindtermen moeten houden die de inspectie ons oplegt. Het is niet omdat we voor het vak wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis …) geen methode gebruiken dat onze leerlingen niet dezelfde leerstof krijgen. We pakken het gewoon hedendaagser aan. De leerlingen kiezen hun onderwerp, werken dat uit volgens een strategie en de leerkracht vult aan waar nodig terwijl de leerlingen hun projecten aan de klas voorstellen.  De onderwerpen die ze kiezen komen uit de dagelijkse praatrondes of uit andere kringgesprekken.
Voor de derde graad werd in De Bijenkorf een website ontwikkeld waar de kinderen ook uit onderwerpen kunnen kiezen. De leerkracht houdt met een turfsysteem bij wat allemaal de revue is gepasseerd. De leerlingen hebben aan de website een houvast indien ze nog onvoldoende zelfstandig onderwerpen kunnen uitwerken. Op het einde van het 6de leerjaar hebben de leerlingen dan alle onderwerpen behandeld die ze in klassieke scholen via een methode en invulboekjes hebben gezien.
Klik hier om naar de projectwebsite te gaan.

Elke leerling beschikt in De Bijenkorf over een chromebook. ICT is in onze school geen doel op zich maar een middel. Al van in de 2de graad leren de kinderen hun projecten voorstellen via een powerpointvoorstelling. In de 3de graad komt daar nog eens het schrijven van blogs bij die ze schrijven via Word. Elke leerling heeft ook een eigen 365-account (intern ICT-platform). Ze sturen hun schrijfsels door, delen hun PP-presentaties zodat de leerkracht hun vooruitgang op de voet kan volgen. Daarnaast werken ze in de derde graad ook met duo-lingo voor het verder instuderen van het Frans en om een nieuwe taal (Engels of Duits) op een speelse manier te leren. Verder trainen ze hun topografie via een computerprogramma en krijgen ze in hun weekpakket opdrachten op de afgeschermde site Octopusverkeersland.
Op die manier wordt tijdens het projectwerk veel geoefend op het begrijpend lezen. Maar dit ook weer niet als doel op zich maar als middel om informatie te vergaren. De leerlingen leren info opzoeken, structureren en evalueren. Daardoor leren ze naast begrijpend lezen ook kritisch lezen.
Uiteraard mogen de kinderen naast de chromebook ook het digitale klasbord bedienen en mogen ze hun eigen Ipad of laptop meebrengen, maar daar zijn ze dan wel persoonlijk voor verantwoordelijk. Zorg dragen voor, is ook een hot item bij ons in De Bijenkorf.

De kinderen kunnen als belevingsvak verschillende godsdiensten of zedenleer kiezen zoals dat gebruikelijk is in elke openbare school. Je kiest voor een schooljaar. Na dat schooljaar kan je eventueel van keuze veranderen.
Onze leerkrachten van de belevingsvakken zijn Joceline Vanheste voor katholieke godsdienst en Yaël Ricquier voor zedenleer.

       

Interstedelijk CLB Gent – afdeling Brugge (stedelijk onderwijs)
Langerei 26
8000 Brugge
050 33 21 72
clb.brugge@gent.be